Koppla filbiblioteket till en extern (gemensam) lagringstjänst