Certifiering - AKTIV.se

"Jag tycker kursen har varit mycket bra och lärorik. Utbildarna är väldigt tydliga och lätt att förstå. Bästa med kursen är att man kan se ett avsnitt hur många gånger som helst."

Therese Tränk, BUFAB Sweden

Garanterad kompetenshöjning med Certifiering & Uppföljning

Hur mycket har du och ditt företag lärt er av utbildningen?
Certifiering, som innebär prov i Excel, Word, PowerPoint, Outlook och Windows, ingår på köpet. Certifieringen ingår under hela perioden som du har utbildningen.

Hur kan jag använda Certifieringen?
Som utbildningsansvarig får du Administratörsinlogg och ser samtliga dina användares avklarade Certifikat (prov). Sätt upp ett mål för ditt företag, till exempel att dina användare ska klara Certifikatet för Excel före ett visst datum. Då höjer du garanterat kompetensen.
Med Administratörsinlogget ser du även hur mycket dina medarbetare har använt sig av utbildningen.

Certifiering för Microsoft Office
Certifieringen kan göras när som helst och ett obegränsat antal gånger. Klarar du och dina medarbetare inte Certifieringen, kan ni alltid gå tillbaka till utbildningen och repetera de avsnitt som ni behöver lära er mer om, för att sedan försöka med Certifieringen igen. När du har klarat Certifieringen så kan du skriva ut ett Certifikat som intygar dina kunskaper. Plats finns för behörig chef att vitsorda godkänt Certifikat.

Förkunskapsprov: Förkunskapsprovet som ingår, görs för att få en överblick över dina kunskaper i Microsoft Office.

cert-logos